istoric

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei a luat fiinţă în 1999, sub forma Colegiului Universitar de Institutori, în conformitate cu Ordinele Ministerului Educaţiei Naţionale numerele 3642 din 4 mai 1998 şi 3693 din 11 mai 1998, ca unitate de învăţământ superior, cu regim şi grad de facultate, în cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava.

Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava a aprobat, în şedinţa din 19 mai 1998, înfiinţarea Colegiului Universitar de institutori, considerându-se că, prin preocuparea permanentă privind promovarea unei concepţii noi de abordare a problematicii specifice de instruire superioară a specialiştilor cu diverse vocaţii profesionale, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava poate oferi cadrul propice şi pentru dezvoltarea învăţământului universitar de institutori.
Înfiinţarea Colegiului Universitar de Institutori cu profilul Sociopsihopedagogie şi specializările : Institutori – Educaţiei fizică şi Institutori – o limbă străină a contribuit la lărgirea spectrului specializărilor din cadrul universităţii şi a fost cu atât mai necesară cu cât, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 4148/13.07.1998, s-a aprobat înfiinţarea, în cadrul universităţii, a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.
Urmare a raportului Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare transmis la Ministerul Educaţiei Naţionale în data de 18.07.1999, acesta a dispus, prin adresa nr. 36474 din 21 iulie 1999, organizarea concursului de admitere în sesiunea septembrie 1999, la specializarea Institutori – Educaţie Fizică, specializare înscrisă apoi în H.G. Nr. 696/2000, privind autorizarea de funcţionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul Instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare.
În baza prevederilor art.7 din H.G.R. 535/1999, Senatul Universităţii „Ştefan cel Mare” – Suceava a hotărât organizarea concursului de admitere la Colegiul Universitar de Institutori, în septembrie 1999 şi la Specializarea: Institutori – O limbă străină (respectiv franceză şi engleză).
În urma H.G.R. nr. 1336 / 27.12.2001, privind specializările în învăţământul superior, s-au desfiinţat vechile specializări şi au apărut altele două: Institutori – învăţământ primar şi Institutori – învăţământ preşcolar.
Numărul de locuri finanţat de la bugetul de stat pentru anul universitar 1999 – 2000, la învăţământul de zi, a fost de 30, pentru anul universitar 2000 -2001 a fost 45, pentru anul universitar 2001 – 2002 a fost 60 locuri, iar pentru anul universitar 2002 – 2003 a fost de 70, la cele două noi specializări ale colegiului: Institutori – învăţământ primar şi Institutori – învăţământ preşcolar.
Cererea pentru specializările propuse de Colegiu a fost cu mult mai mare, fapt atestat de numărul mare de înscrieri pentru studiu în regim de taxă. Aceasta deoarece în judeţul Suceava funcţionează aproximativ 2000 de cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar, mare parte dintre ele interesate în continuarea studiilor.
În urma H.G. nr. 950/18 oct.2004, Colegiul Universitar de Institutori a fost integrat în Facultatea de Litere pentru o perioadă de un an universitar. Ca urmare a propunerii cadrelor didactice de la CUI, se supune spre aprobare în şedinţa de Senat din 8 martie 2005 şi se avizează favorabil convertirea Colegiului Universitar de Institutori în Facultate de Ştiinţe ale Educaţiei, cu specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar. Conform H.G. 916/11 august 2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 766/23.VIII.2005, se întemeiază la Universitatea „Ştefan cel Mare” Facultatea de Ştiine ale Educaţiei cu specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar, prima serie de studenţi la domeniul de licenţă înscriindu-se pentru anul universitar 2005 – 2006.

Admitere


3500 de laptopuri și tablete pentru viitorii studenți ai USV
La FSE vei avea acces la burse Erasmus, facultatea are peste 25 de acorduri care vor deschide oportunități de învățare în spații educaționale europene.
Pe parcursul studiilor studenții pot beneficia de burse de performanță, burse de merit, burse sociale sau burse de voluntariat.

PROMEHs

PROMEhs

noutatile zilei

De ce să studiezi cu noi? - pentru că USV - FSE va avea grijă să crești și să te dezvolți pe măsura potențialului tău! - pentru că USV - FSE îți...
Program EURO 200 - 2020 Anunt EURO 200 - 2020 Cerere&Declaratie EURO 200 - 2020

Ghidul studentului

ghid_stud

vizitatori

Avem 6 vizitatori online