misiune

PLAN STRATEGIC 2016 - 2020          /        PLAN OPERAŢIONAL

Dezvoltarea societăţii cunoaşte o dinamică puternică şi greu de anticipat, ceea ce impune redimensionarea funcţionalităţii sistemului educativ. Educaţia devine „cea mai importantă şi mai rentabilă investiţie” (documentele U.N.E.S.C.O.), vector fără de care nu poate exista dezvoltarea.
Unul dintre punctele nodale ale sistemului educativ este cel al formării cadrelor didactice. Diversele reforme ale învăţământului au ca notă comună inovarea pregătirii iniţiale ale educatorilor. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei are menirea de a forma în corelaţie cu politica educaţională românească viitorii formatori. 
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei se înscrie pe linia strategiei generale de dezvoltare a Universităţii „Ştefan cel Mare”, instituţie academică care contribuie la formarea potenţialului uman din zona Bucovinei, în special, şi a Moldovei, în general.
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei cu specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar asigură formarea profesională iniţială a institutorilor pentru învăţământul preşcolar şi primar, capabili de a-şi asuma rolul de promotori ai valorilor ştiinţifice, sociale, culturale, spirituale locale, regionale şi europene. De asemenea, instituţia  noastră urmăreşte formarea continuă a cadrelor didactice pentru ciclul primar şi preşcolar din zona bucovineană prin organizarea de cursuri pentru definitivat şi gradul didactic II, prin desfăşurarea unor activităţi menite să aducă în învăţământul sucevean inovaţiile din domeniul ştiinţelor educaţiei. 
Pilonii educativi generali ai Specializării sunt cei care vizează sublinierea caracterului formativ faţă de cel informativ, accentuarea laturii atitudinale şi a capacităţilor intelectuale, dezvoltarea personalităţii integrale, autonome şi, mai ales, creative.
Specializarea Pedagogia Învăţământului primar şi preşcolar propune un cadru de afirmare şi dezvoltare a învăţământului conform cerinţelor reformei curriculare din învăţământul preuniversitar prin:

  • Promovarea unor specialişti cu înaltă calificare, preocupaţi de propria formare continuă, dar şi de modelarea armonioasă a viitoarelor cadre didactice;
  • Susţinerea cercetării ştiinţifice conform standardelor actuale de calitate;
  • Stimularea unei culturi a învăţării permanente şi inovatoare (conform principiilor lifelong learning);
  • Adaptarea curriculară în funcţie de specificul comunităţilor interculturale;
  • Promovarea  noii paradigme universitare ”centrarea pe student”;

Specializarea Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar răspunde cererii de formare a institutorilor din nordul Moldovei, pregăteşte cadre cu studii superioare necesare relansării şi dezvoltării durabile a zonei.

Admitere


3500 de laptopuri și tablete pentru viitorii studenți ai USV
La FSE vei avea acces la burse Erasmus, facultatea are peste 25 de acorduri care vor deschide oportunități de învățare în spații educaționale europene.
Pe parcursul studiilor studenții pot beneficia de burse de performanță, burse de merit, burse sociale sau burse de voluntariat.

PROMEHs

PROMEhs

noutatile zilei

De ce să studiezi cu noi? - pentru că USV - FSE va avea grijă să crești și să te dezvolți pe măsura potențialului tău! - pentru că USV - FSE îți...
Program EURO 200 - 2020 Anunt EURO 200 - 2020 Cerere&Declaratie EURO 200 - 2020

Ghidul studentului

ghid_stud

vizitatori

Avem 4 vizitatori online